Zarząd ZOSP RP w Suszu
Prezes OSP
Kowalski Andrzej
Naczelnik OSP
Sekretarz OSP
Krupski Andrzej
Frankiewicz Krzysztof
Skarbnik-Gospodarz OSP
Członek zarządu
OSP
Frankiewicz Robert
Brzozowski Romuald
Juszyński Andrzej
Komisja Rewizyjna OSP w Suszu
Przewodniczący   - Baczewski Bartosz
Sekretarz            - Szczegielniak Grzegorz
Członek               - Rużkiewicz Karol
Członkowie czynni
Druh - Baczewski      Mateusz
Druh - Gałgański       Mateusz
Druh - Kander          Paweł
Druh - Lewandowski Tomasz
Druh - Romanowski  Piotr
Druh - Szałkowski    Sławomir
Druh - Szmiszke       Waldemar
Druh - Wojciechowski Tomasz
Druh - Wojciechowski Karol

Druh - Zawadzki   Kamil
...na nich można liczyć
Szałkowski Sławomir
Baczewski Bartosz
Rużkiewicz Karol
Krzysztof Frankiewicz
Krupski Andrzej
Frankiewicz Robert
Juszyński Andrzej
Bonkowski Tomasz
Brzozowski Romuald
Kowalski Andrzej
Kander Przemysław
Szmiszke Waldemar
Mirosław Chuderewicz
Szczegielniak Grzegorz
Kander Paweł
Wojciechowski Tomasz
Romanowski Piotr
Wojciechowski Karol
Druh - Pacan  Andrzej
Druh - Chuderewicz  Mirosław
Druh - Bonkowski Tomasz
Z-ca Naczelnika OSP
Szałkowska Katarzyna
Kronikarz