Modlitwa Strażaka
Gdy obowiązek wezwie mnie
tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie siłę daj
Bym życie ludzkie ocalił.
Pozwól, niech dziecko póki czas
z płomieni cało wyniosę.
Przerażonego starca daj
ustrzec przed strasznym losem.
Daj, Panie, czujność, abym mógł
najsłabszy słyszeć krzyk
Daj sprawność i przytomność bym
ugasił pożar w mig.
Swe powołanie pełnić chcę
i wszystko z siebie dać
sąsiadów, bliźnich w biedzie strzec
i o ich mienie dbać.
A jeśli taka wola Twa
Bym życie dał w ofierze.
Ty bliskich mych w opiece miej
o to Cię proszę szczerze.
Święty Florian (Florian von Lorch) - święty Kościoła katolickiego. Urodził się w Enns w 250 r. Jego życie przypadło na okres prześladowań chrześcijan. W młodym wieku został powołany do armii cesarza rzymskiego – Dioklecjana (284-305). W roku 304 ujął się za prześladowanymi legionistami chrześcijańskimi, za co został skazany na karę śmierci. 4 maja 304 r. poniósł śmierć męczeńską w nurtach rzeki Enns (ówcześnie Anizy), na terenie dzisiejszej Austrii. Ciało Floriana odnalazła wdowa Waleria. Nad jego grobem z czasem wybudowano kościół i klasztor ojców Benedyktynów, a później klasztor Kanoników laterańskich wg. reguły św. Augustyna.
W roku 1184 Idzi, biskup Modeny, na prośbę księcia Kazimierza Sprawiedliwego, sprowadził relikwie św. Floriana do Krakowa. Św. Florian jest opiekunem wykonawców zawodów wiążących się z ogniem: strażaków, hutników, kominiarzy, garncarzy, piekarzy. W ikonografii przedstawiany jest najczęściej w stroju rzymskiego oficera, z naczyniem z wodą do gaszenia ognia, lub wprost gaszącego pożar.