Jesteśmy zawsze na wysokości zadania
archiwum 2013r

22 luty 2014r w remizie OSP
21 czerwiec 2014r ambulans do poboru krwi plaża miejska
13 wrzesień 2014r w remizie OSP
6 grudzień 2014r w remizie OSP
OSP w Suszu i klub HDK Żarek gorąco zapraszają do oddania krwi w wyznaczonych terminach

22.02.2014r 
21 litrów krwi w pierwszej akcji krwiodawczej w 2014 r.
W sobotę odbyła się pierwsza w tym roku akcja krwiodawcza zorganizowana przez klub HDK Żarek działający przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Suszu. Do poboru krwi zgłosiło się 60 dawców z czego krew oddało 48 osób, co dało efekt w postaci 21 litrów krwi. Poboru dokonało Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie oddział terenowy w Iławie. Organizatorzy dziękują tym wszystkim którzy, podzielili się cząstką siebie. Zapraszamy na kolejne spotkanie 21 czerwca 2014r w ambulansie do poboru krwi. Miejsce: plaża miejska.

Gminny Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom" 20.03.2014r
W świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Suszu odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom. Turniej wiedzy pożarniczej rozgrywany był w formie testu. Przygotowanych było 30 pytań po trzy odpowiedzi a,b,c z których należało wybrać jedną właściwą. Konkurs prowadzony był w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne.  Walka była do samego końca a w niektórych przypadkach potrzebna była dogrywka. Uczniowie rywalizowali ze sobą nie tylko o cenne nagrody, ale również o możliwość reprezentowania gminy w eliminacjach powiatowych konkursu, które już niedługo odbędą się w Iławie.
Szkoły podstawowe:
1. Szymon Frankiewicz
2. Michał Kępiński
3. Malwina Naguszewska
Gimnazja:
1. Karolina Zakrzewska
2. Arkadiusz Juszyński
3. Sylwia Słupek
Szkoły ponadgimnazjalne:
1. Damian Kozakiewicz
2. Ireneusz Palczewski
3. Patrycja Lindner
Gminę Susz w etapie powiatowym turnieju "Młodzież zapobiega pożarom" będą reprezentować następujący uczniowie: Szymon Frankiewicz, Michał Kępiński, Karolina Zakrzewska, Arkadiusz Juszyński, Damian Kozakiewicz, Ireneusz Palczewski.


W sobotę 15 marca 2014r odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Suszu podsumowujące działalność statutową za miniony rok. W zebraniu uczestniczyli: komendant gminny OSP mł.bryg Marek Maciejewski, komendant PSP w Iławie st.bryg. Maciej Jasiński, burmistrz Susza Krzysztof Pietrzykowski, członek Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Iławie dh Tadeusz Szczepaniak, CZK Tadeusz Socha, dowódca JRG w Iławie kpt. Kamil Szczech. Zebranie otworzył Prezes OSP Andrzej Kowalski. Na przewodniczącego zebrania został wybrany dh Tadeusz Szczepaniak. Następnie został przedstawiony porządek zebrania oraz wybrano protokólanta oraz komisję uchwał i wniosków.   Podczas zebrania zostały wręczone odznaczenia dla strażaków za wysługę lat w działalności OSP. Mirosław Chuderewicz 30 lat, Romuald Brzozowski 25 lat, Bartosz Baczewski 10 lat, Paweł Kander 10 lat, Andrzej Pacan 10 lat, Katarzyna Szałkowska 5 lat. Po wręczeniu odznaczeń rozpoczęto składanie sprawozdań. Sprawozdanie z działalności OSP za ubiegły rok oraz plan działalności na 2014 rok przedstawił Prezes OSP w Susz Andrzej Kowalski Następnie swoje sprawozdania przedstawili dh.Robert Frankiewicz sprawozdanie finansowe, dh. Bartosz Baczewski sprawozdanie komisji rewizyjnej oraz sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przedstawiła druhna Natalia Gajer. Po odczytaniu sprawozdań poszczególnych komisji przystąpiono do głosowania nad udzieleniem absolutorium dla obecnego zarządu za okres sprawozdawczy. Wszyscy głosowali jednomyślnie za poparciem dla obecnego składu. Na koniec zebrania głos zabrali zaproszeni goście, którzy w swoich wypowiedziach dziękowali wszystkim za zaangażowanie w akcjach ratowniczo gaśniczych i czynny udział w pracach na rzecz OSP oraz miasta. Na tym zebranie zakończono.

25 marca 2014r. w Gimnazjum nr 1 w Iławie odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom" W eliminacjach powiatowych gminę Susz reprezentowali następujący uczniowie: Szymon Frankiewicz, Michał Kępiński, Karolina Zakrzewska, Arkadiusz Juszyński, Damian Kozakiewicz, Ireneusz Palczewski. Nasi reprezentanci wypadli bardzo dobrze.
I GRUPA WIEKOWA (szkoły podstawowe)                                                                            
1. Szymon Frankiewicz                                                                                                             
2. Michał Kępiński                                                                                                                      
  II GRUPA WIEKOWA (gimnazja)                                                                                           
4. Arkadiusz Juszyński                                                                                                                  
III GRUPA WIEKOWA (szkoły ponad gimnazjalne)                                                            
  3 . Ireneusz Palczewski                                                                                                          
W grupie szkół ponad gimnazjalnych pierwsze miejsce zajął Arkadiusz Frankiewicz reprezentujący iławskie Liceum Ogólnokształcące. Zdobywcy pierwszych miejsc wezmą udział w eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się 29 kwietnia w Elblągu.17.05.2014r
W sobotę 25 maja w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Suszu odbyło się szkolenie z zakresu kierowania ruchem drogowym przez strażaków OSP podczas działań ratowniczo - gaśniczych. Szkolenie prowadził egzaminator WORD w Elblągu Mirosław Ossowski. W szkoleniu uczestniczyli druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z Susza, Babięt Wielkich, Redak, Jakubowa Kisielickiego, Kisielic, Butowa, Jędrychowa, Łęgowa, Klim i Gorynia. Podczas szkolenia zostały  omówione przepisy ruchu drogowego oraz zasady kierowania ruchem drogowym. Każdy uczestnik przećwiczył osobiście wydawanie sygnałów i poleceń które stosowane są podczas wykonywania tych czynności. Szkolenie zakończyło się testem zawierającym 20 pytań z zakresu ruchu drogowego.

2 czerwca 2014 r Szkolę podstawową oraz przedszkole w Jawtach Wielkich odwiedzili suscy strażacy. Podczas wizyty strażacy opowiadali o swojej pracy i odpowiadali na zadawane pytania. Dzieci mogły ubrać kompletny mundur strażacki oraz obejrzeć sprzęt, który znajduje się na wyposażeniu wozu bojowego.

W dniach 6-8 czerwca 2014 r., w Lublinie, odbył się XXXVII Finał Centralny Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom". Po raz drugi w finale krajowym Ochotniczą Straż Pożarną w Suszu reprezentował dh Arkadiusz Frankiewicz. Arek odniósł duży sukces zwyciężając w swojej grupie wiekowej zdobywając główną nagrodę  indeks do Szkoły Aspirantów Straży Pożarnej. W turnieju wzięło udział 96 uczestników podzielonych na trzy grupy wiekowe. Eliminacje składały się z testu pisemnego, zadań praktycznych gdzie trzeba było rozpoznać 18 elementów wyposażenia strażackiego, udzielić  pierwszej pomocy i zawiązać trzy węzły. Ostatnim etapem był finał ustny. Celem Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej jest popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie: ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Druha Arkadiusza Frankiewicza do turnieju wiedzy pożarniczej przygotowywał  mł. kapitan Krzysztof Szałkowski.

21 czerwca 2014r na plaży miejskiej w Suszu odbył się piąty festyn pod nazwą Bezpieczne Wakacje. Impreza zorganizowana przez Ochotniczą Straż Pożarną w Suszu przy współudziale PSP w Iławie, KP Policji w Iławie, Komisariatu Policji w Suszu oraz Zakładu Karnego w Iławie. Na festyn przybyli przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu iławskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego oraz z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej przy PSP w Iławie. Tematem tegorocznego festynu była pierwsza pomoc oraz resuscytacja. Została też zorganizowana po raz pierwszy debata społeczna „Bezpieczne Wakacje Włącz Świadomość, Reaguj”. Podczas festynu został zorganizowany mobilny punkt poboru krwi. Zebrano17,55 litra krwi od 39 dawców. Imprezę rozpoczęto wjazdem wozów bojowych na plażę miejską. Było wiele atrakcji oraz pokazów przygotowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną, Polski Czerwony Krzyż, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, Policję, Służbę Więzienną oraz inne organizacje. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza zrzeszona przy OSP Susz zaprezentowała rozwinięcie bojowe i gaszenie pożaru. Dorośli druhowie dali pokaz ratownictwa technicznego. Dla odważnych był wjazd strażackim podnośnikiem. Każdy mógł spróbować zjazdu na linie tyrolką, nauczyć się udzielania pierwszej pomocy, zobaczyć wyposażenie sprzętu Służby Więziennej, Straży Pożarnej, popływać motorówką, wsiąść do symulatora dachowania i zobaczyć jak ważną rolę spełniają pasy bezpieczeństwa w samochodzie. Przez chwilę można było się poczuć prawdziwym strażakiem i wejść do zadymionego pomieszczenia w pełny umundurowaniu z aparatem ODO na plecach i przekonać się jak ważną rolę dla strażaka spełnia czujnik bezruchu oraz brać udział w konkursach i zabawach z nagrodami. Na zgłodniałych uczestników czekała przygotowana strażacka grochówka i wyroby z firmy Rolmax w Suszu. Była też możliwość zakupu wyrobów wykonanych przez osadzonych w iławskim zakładzie karnym. Kwotę z zakupów przekazano podopiecznym Stowarzyszenia na rzecz Pomocy Dzieciom z Wadami Słuchu w Iławie.

W Suszu stolicy polskiego triathlonu na dystansie długim (1,9 km pływania — 90 km jazdy rowerem — 21,1 km biegu) ukończył morderczy wyścig nasz strażak z OSP Susz Grzesiek.

Festyn w miejscowości Jawty Wielkie oraz pokaz gaśniczy wykonany przez MDP.

6 września 2014r w Iławie odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych. W zawodach wystartowała drużyna z Gminy Susz. Zawody rozegrano w dwóch konkurencjach: sztafeta pożarnicza 7 x 50m oraz ćwiczenie bojowe. Sędzią głównym zawodów był z-ca komendanta PSP w Iławie mł. bryg. Krzysztof Tomanek. Organizatorem zawodów był Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Iławie, przy współudziale Komendy Powiatowej PSP w Iławie i Urzędu Gminy Iława. Zwyciężyła drużyna z Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubstynku. Podczas podsumowania zawodów sędzia główny mł. bryg. Krzysztof Tomanek podziękował wszystkim drużynom za udział a szczególnie drużynie z OSP Susz która to po latach przerwy wystartowała w zawodach na szczeblu powiatowym.

Suscy strażacy wzbogacili się o nowe urządzenie elektroniczne służące do nieinwazyjnego pomiaru przezskórnego, wysycenia krwi tlenem (saturacji). Jednocześnie rejestruje również częstotliwość pracy serca (puls). Darczyńcą tego urządzenia jest „MEDYK” NZOZ w Suszu. Dzięki temu urządzeniu będzie można bardzo szybko określić stopień zatrucia tlenkiem węgla poszkodowanego na miejscu zdarzenia.

Członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Suszu na wycieczce w Nadleśnictwie Szwalewo. Młodzi strażacy zapoznali się z pracą dyżurującego pracownika nadleśnictwa w obserwacyjnej wieży przeciwpożarowej.
32 m wieża pełni funkcję obserwacyjną w sezonie pożarowym - od 15 marca do 30 września jest głównym instrumentem do lokalizacji pożaru. Przy niskiej wilgotności ściółki odbywają się na niej stałe dyżury.

W sobotę odbyła się kolejna akcja krwiodawcza zorganizowana przez klub HDK Żarek działający przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Suszu. Do poboru krwi zgłosiło się 32 dawców z czego krew oddało 28 osób, co dało efekt w postaci 12.6 litra krwi. Poboru dokonało Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie oddział terenowy w Iławie. Organizatorzy dziękują tym wszystkim którzy, podzielili się cząstką siebie. Zapraszamy na kolejne spotkanie z krwiodawstwem które odbędzie się w Grudniu.

W środę o godzinie 11:20 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Iławie wpłynęło zgłoszenie o pożarze magazynu i zadymieniu pomieszczeń biurowych sąsiadujących z tym magazynem w zakładzie Grupy Inco w Suszu przy ulicy Piastowskiej. Na miejsce zostały zadysponowane dwa samochody gaśnicze GBARt i GBA z OSP Susz jeden samochód GCBA z JRG Iława i SH-18 z OSP Kisielice. Powiadamiający poinformował że w magazynie znajduje się prawdopodobnie jedna osoba reszta osób przebywająca w tym budynku została ewakuowana na zewnątrz. Po przybyciu na miejsce zdarzenia straży pożarnej działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia odłączeniu zasilania energii elektrycznej, wejściu roty w aparatach ochrony dróg oddechowych do budynku biurowego i przeszukaniu go pod kątem przebywania osób trzecich. Druga rota z prądem wody w aparatach ochrony dróg oddechowych weszła do pomieszczeń magazynowych w celu znalezieniu i ugaszeniu źródła ognia oraz znalezieniu osoby poszkodowanej. Po odnalezieniu poszkodowanej ewakuowano ją ze strefy zagrożenia i udzielono jaj kwalifikowanej pierwszej pomocy. Dalsze działania polegały na podawaniu jednego prądu wody do środka magazynu a drugi prąd wody został podany z SH-18 na dach budynku. Dodatkowo została zbudowana linia zasilająca z zakładowej sieci hydrantowej. Po ugaszeniu pożaru przystąpiono do oddymiania pomieszczenia. Zadysponowano: GBARt, GBA OSP Susz, GCBA JRG Iława, SH-18 OSP Kisielice.
Były to tylko ćwiczenia które zostały przeprowadzone przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Iławie na terenie zakładu GRUPY INCO.

26.09.2014r godz.17:00
W piątek w miejscowości Redaki odbyły się Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze jednostek OSP z gminy Susz. W zawodach tych gościnnie wzięła udział jednostka OSP Ząbrowo. Zawody przebiegały w miłej sportowej atmosferze. Jednak część zakończenia zawodów przerwał alarm wyjazdu do pożaru dwóch zastępów OSP Susz i OSP Ząbrowo.

3.10 2014 r godz. 11:00 W Szkole Podstawowej im. Gen. Józefa Bema w Suszu został przeprowadzony próbny alarm przeciwpożarowy. Ćwiczenia miały na celu zapoznanie się uczniów i pracowników szkoły z procedurami postępowania na wypadek wybuchu pożaru lub w przypadku powstania innego zagrożenia. Scenariusz ćwiczeń zakładał że w jednym z pomieszczeń szkoły powstał pożar, czego efektem było silne zadymienie całego budynku. Po przybyciu na miejsce zdarzenia działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ewakuacji uczniów wejściu roty w aparatach ochrony dróg oddechowych z jednym prądem wody do budynku, zlokalizowaniu i ugaszeniu pożaru, przeszukaniu pomieszczeń w celu wykluczenia potencjalnych poszkodowanych osób. Zadysponowano GBARt, GBA OSP Susz.

27.10 2014 r
W Zespole Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu został przeprowadzony próbny alarm przeciwpożarowy mający na celu zapoznanie się uczniów i pracowników szkoły z procedurami postępowania na wypadek wybuchu pożaru lub w przypadku powstania innego zagrożenia. Scenariusz ćwiczeń zakładał że w jednym z pomieszczeń szkoły powstał pożar, czego efektem było silne zadymienie całego budynku. Po przybyciu na miejsce zdarzenia działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wejściu dwóch ratowników w aparatach ochrony dróg oddechowych z jednym prądem wody do budynku, zlokalizowaniu i ugaszeniu pożaru, przeszukaniu pomieszczeń w celu wykluczenia potencjalnych poszkodowanych osób oraz oddymieniu obiektu za pomocą wentylatora. Ewakuacja odbywała się przez dach dobudówki ze względu na silne zadymienie klatki schodowej. Zadysponowano GBARt OSP Susz.

11 listopada 2014 r
96 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Narodowe Święto Niepodległości to najważniejsze święto państwowe w ciągu roku. Jest obchodzone dla upamiętnienia 11 listopada 1918 roku, kiedy to Polska odrodziła się po 123 latach niewoli. Strażacy jak co roku uroczyście uczcili rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Obchody rozpoczęły się od uroczystej mszy świętej w intencji Ojczyzny. Mszę odprawił ks. Kanonik Mieczysław Adamczyk oraz ks. Dziekan Dariusz Kułakowski, ks. Tomasz Szramowski. W uroczystościach tych wzięli udział strażacy z gminy i miasta Susz. Po mszy św. zebrani przemaszerowali pod Pomnik Nieznanego Żołnierza gdzie odmówiono modlitwę za zmarłych, złożono wieńce i kwiaty oraz zapalono znicze.

14 Listopada 2014 roku na terenie zakładu dużego ryzyka - Rozlewni Gazu Płynnego Dragongaz Sp. z.o.o. w Redakach - zostały przeprowadzone ćwiczenia Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie. Zakłady o takiej charakterystyce wymagają realizacji ćwiczeń doskonalących nie rzadziej, niż raz na trzy lata. Ćwiczenia mają na celu praktyczne przećwiczenie możliwości podejmowania skutecznych działań ratowniczo-gaśniczych przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych i współdziałanie całego systemu, w którego skład wchodzą policjanci oraz ogniwa zarządzania kryzysowego. Scenariusz ćwiczeń zakładał rozszczelnienie układu do rozładunku cystern z mieszaniną propanu i butanu. Pierwsze działania ratownicze podjęli sami pracownicy zakładu, jednak rozmiar zdarzenia wymagał udział służb ratowniczych. Działania zadysponowanych jednostek Ratowniczo Gaśniczych polegały na wyznaczeniu strefy niebezpiecznej, ewakuacji i udzieleniu pomocy medycznej poszkodowanemu pracownikowi, zatrzymaniu wycieku gazu z instalacji, ustawieniu kurtyn wodnych i wykonaniu odpowiedniego zaopatrzenia wodnego